Oferta

Oferujemy profesjonalne usługi dotyczące projektowania i wykonawstwa budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, a także obiektów przemysłowych w zakresie:

  • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • gruntowych wymienników ciepła
  • instalacji centralnego ogrzewania (grzejnikowych, podłogowych i nadmuchowych)
  • instalacji sieci zewnętrznych i przyłączy wodociągowych
  • kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • instalacji gazowych, ciepłowniczych wraz z zagospodarowaniem wód opadowych i nawadnianiem terenów zielonych
  • źródeł ciepła: kotłowni, węzłów, kolektorów słonecznych
  • źródeł fotowoltaicznych, pomp ciepła